Việc làm tại nhà
  

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ THĂNG LONG đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bắc Ninh

Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Bao Bì Thăng Long đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bắc Ninh. Bạn có thể tìm việc làm Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Bao Bì Thăng Long theo nhiều điều kiện như Điện/ Điện tử/ Điện lạnh, Giám Sát Hệ Thống Điện, Kỹ Sư Điện, Giải Quyết Vấn Đề, Quản Lý Thiết Bị, Điện Công Nghiệp
Bắc Ninh
500 - 999 người
Cổ phần