Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Bình Dương

Tìm việc làm 06/2022 công ty CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU BÌNH TÂY 

Rượu Bình Tây đang tuyển dụng 1 việc làm tại Bình Dương. Bạn có thể tìm việc làm Rượu Bình Tây theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Chuyên Viên, Excel, IT phần mềm, MS Word
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  8-10 triệu VNĐ
 06/07/2022
 300 ngàn VNĐ