Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN PVI  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN PVI (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 05/2022 công ty CÔNG TY CỔ PHẦN PVI 

Pvi đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Pvi theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Chăm Sóc Khách Hàng, Giao Tiếp Tốt
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  TPHCM
  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ