Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng (1)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ Phần Nhôm Nhựa Kim Hằng đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Nhôm Nhựa Kim Hằng đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Nhôm Nhựa Kim Hằng theo nhiều điều kiện như Môi trường, Kiểm Soát Môi Trường, Kỹ Sư Môi Trường, MÔI TRƯỜNG, Tin Học Văn Phòng, Tính hệ thống, tổ chức, Tinh thần cầu tiến
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  TPHCM
  9-12 triệu VNĐ
 25/08/2022
 Thỏa thuận