Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Nhà hàng An Biên  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Nhà hàng An Biên (1)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ phần Nhà hàng An Biên đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Nhà Hàng An Biên đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Nhà Hàng An Biên theo nhiều điều kiện như Nhà hàng, Khách sạn, Giám Sát, Nhà Hàng, Quản Lý, Báo cáo quản lý, Giao Tiếp, Đàm Phán
Hà Nội
20 - 99 người
Cổ phần
  7-12 triệu VNĐ
 09/10/2022