Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN METUB VIỆT NAM  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN METUB VIỆT NAM (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN METUB VIỆT NAM đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty CÔNG TY CỔ PHẦN METUB VIỆT NAM 

Metub Việt Nam đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Metub Việt Nam theo nhiều điều kiện như Lập Trình Web, UI UX Designer, UI-UX
TPHCM
100 - 499 người
Cổ phần
  15-25 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận