Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Quảng Ninh

Tìm việc làm 06/2022 công ty CÔNG TY CỔ PHẦN LOZI VIỆT NAM 

Lozi Việt Nam đang tuyển dụng 1 việc làm tại Quảng Ninh. Bạn có thể tìm việc làm Lozi Việt Nam theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Account Executive, Chịu Khó Học Hỏi, Chủ động Trong Công Việc, Không Cần Kinh Nghiệm
Quảng Ninh
100 - 499 người
Cổ phần
  7-10 triệu VNĐ
 28/06/2022
 2 triệu VNĐ