Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công Ty Cổ Phần Khánh Phong Việt Nam  /  Việc làm công ty: Công Ty Cổ Phần Khánh Phong Việt Nam (2)
Việc tại nhà:

Công Ty Cổ Phần Khánh Phong Việt Nam đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công Ty Cổ Phần Khánh Phong Việt Nam 

Khánh Phong Việt Nam đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Khánh Phong Việt Nam theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Đấu Thầu, Thiết Bị Y Tế, Excel, MS Word, Giao Tiếp Tốt
Hà Nội
10 - 19 người
Cổ phần
  10-12 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  10-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận