Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công Ty Cổ Phần Kết Nối Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam   /  Việc làm công ty: Công Ty Cổ Phần Kết Nối Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam (2)
Việc tại nhà:

Công Ty Cổ Phần Kết Nối Đầu Tư Xây Dựng Việt Nam đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Kết Nối đầu Tư Xây Dựng Việt Nam đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Kết Nối đầu Tư Xây Dựng Việt Nam theo nhiều điều kiện như Nhân sự, Engineer, Kế Toán Tổng Hợp, Phó Phòng, Chủ Động, Sức Khỏe Tốt, Trách Nhiệm
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  15-18 triệu VNĐ
 09/10/2022
  8-12 triệu VNĐ
 09/10/2022