Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm (2)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Cà Mau

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm 

Giao Hàng Tiết Kiệm đang tuyển dụng 2 việc làm tại Cà Mau. Bạn có thể tìm việc làm Giao Hàng Tiết Kiệm theo nhiều điều kiện như Bưu chính viễn thông, Quản Lý, Logistics, Kho Vận, Kỹ Năng Quản Lý Nhóm, Báo cáo quản lý, Giao Tiếp Tốt
Hậu Giang
> 10000 người
Cổ phần
  Cà Mau
  6-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận
  Cà Mau
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận