<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Việt Nam 

Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam theo nhiều điều kiện như Tài chính / Đầu tư, Giao Dịch Chứng Khoán, Accountant, Kiểm Soát Viên, Khả năng thuyết trình trước đám đông, Chịu Khó Học Hỏi, Không Cần Kinh Nghiệm
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Cổ phần

Nhân viên quản lý rủi ro

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên kế toán

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Chuyên viên đào tạo

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận