Đang xử lý

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR (2)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN FIDITOUR đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Fiditour đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Fiditour theo nhiều điều kiện như Hàng không/ Hàng hải, Sales, Đàm Phán, Thuyết Phục, Kỹ Năng Giao Tiếp
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần