<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần ECOIT  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần ECOIT (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ phần ECOIT đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Cổ phần ECOIT 

Ecoit đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Ecoit theo nhiều điều kiện như CNTT - Phần mềm, Bán Thời Gian, Thiết Kế, Digital Marketing, Có Trách Nhiệm, Đồ Họa, Đam Mê Công Việc
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

NHÂN VIÊN MARKETING

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên hành chính văn phòng - Partime

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  3 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận