Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần Đô thị Thông minh Việt Nam  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần Đô thị Thông minh Việt Nam (2)
Việc tại nhà:

Công ty cổ phần Đô thị Thông minh Việt Nam đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Đà Nẵng

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty cổ phần Đô thị Thông minh Việt Nam 

đô Thị Thông Minh Việt Nam đang tuyển dụng 2 việc làm tại Đà Nẵng. Bạn có thể tìm việc làm đô Thị Thông Minh Việt Nam theo nhiều điều kiện như Bất động sản, Chuyên Viên Nhân Sự, Hành Chính Nhân Sự, Bất động Sản, Giải quyết vấn đề, Giao Tiếp Tốt, Kỹ Năng Thuyết Phục
Đà Nẵng
100 - 499 người
Cổ phần
  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ
  7-10 triệu VNĐ
 29/05/2022
 2 triệu VNĐ