Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội (2)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty Cổ phần Điện máy Hà Nội 

điện Máy Hà Nội đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm điện Máy Hà Nội theo nhiều điều kiện như Cơ khí, Ô tô, Tự động hóa, Nhân Viên Sale, Sửa Chữa, Sửa Chữa Bảo Trì Thiết Bị, AUTO CAD, Chủ động Trong Công Việc, Khả Năng Chịu áp Lực
Hà Nội
20 - 99 người
Cổ phần
  7 triệu VNĐ
 29/06/2022
 2 triệu VNĐ
  6 triệu VNĐ
 29/06/2022
 3.5 triệu VNĐ