<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật THT Việt Nam (THT Việt Nam)  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật THT Việt Nam (THT Việt Nam) (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật THT Việt Nam (THT Việt Nam) đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Dịch Vụ Kỹ Thuật Tht Việt Nam (tht Việt Nam) đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Dịch Vụ Kỹ Thuật Tht Việt Nam (tht Việt Nam) theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Trưởng Phòng Kinh Doanh, Giám Sát Cơ Khí, Hành Chính, Bán Hàng, Có Trách Nhiệm, Giao Tiếp Tốt
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận