Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải (1)
Việc tại nhà:

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Long Hải 

Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Dịch Vụ Bảo Vệ Long Hải theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Kinh Doanh Quốc Tế, Kinh Doanh Dự án, Phát triển thị trường, Kỹ Năng Bán Hàng, Khả Năng Nắm Bắt Thị Trường
Hà Nội
1000 - 4999 người
Liên doanh
  20-30 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận