Việc làm tại nhà
  

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18.3 đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3 đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Và Xây Dựng Số 18.3 theo nhiều điều kiện như Ngôn ngữ, Xây Dựng, Đấu Thầu, Biên Dịch, C (ngôn ngữ), Cẩn Thận, Teamwork
Hà Nội
500 - 999 người
Cổ phần