Việc làm tại nhà
  

Công Ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Agrifarm đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Cần Thơ

Nhà tuyển dụng Công Ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Agrifarm

đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm đang tuyển dụng 3 việc làm tại Cần Thơ. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Và Phát Triển Agrifarm theo nhiều điều kiện như Nông -Lâm, Kỹ Sư Môi Trường, Kỹ sư nông nghiệp, Nông - Lâm Nghiệp khác, Kỹ Năng Giao Tiếp, Làm Việc Nhóm, Sức Khoẻ Tốt
Cần Thơ
20 - 99 người
Cổ phần