Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân (2)
Việc tại nhà:

Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Bắc Giang

Tìm việc làm 06/2022 công ty Công ty cổ phần đầu tư Thiên Ân 

đầu Tư Thiên ân đang tuyển dụng 2 việc làm tại Bắc Giang. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Thiên ân theo nhiều điều kiện như Xây dựng, Chỉ Huy Công Trường, Chỉ Huy Phó Công Trình, Kỹ Sư Xây Dựng, AUTO CAD, Kỹ năng giám sát, Kỹ Năng Quản Lý Nhóm
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần
  15-18 triệu VNĐ
 05/07/2022
 Thỏa thuận
  25-35 triệu VNĐ
 05/07/2022
 Thỏa thuận