<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần đầu tư quốc tế elink gate  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần đầu tư quốc tế elink gate (2)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty cổ phần đầu tư quốc tế elink gate đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty cổ phần đầu tư quốc tế elink gate 

đầu Tư Quốc Tế Elink Gate đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Quốc Tế Elink Gate theo nhiều điều kiện như Giáo dục / Đào tạo, Quản Lý, Huấn Luyện đào Tạo, Quản Lý Phòng đào Tạo, Kỹ Năng Quản Lý Nhóm
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  12-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: Thỏa thuận