Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phạm Phúc Gia - Ppg Invest   /  Việc làm công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phạm Phúc Gia - Ppg Invest (2)
Việc tại nhà:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phạm Phúc Gia - Ppg Invest đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

đầu Tư Phạm Phúc Gia - Ppg Invest đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Phạm Phúc Gia - Ppg Invest theo nhiều điều kiện như Kiến trúc, Kiến Trúc, Kiến Trúc Quy Hoạch, Kiến Trúc Sư, AUTO CAD, SAP, Sketch Up
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  8-12 triệu VNĐ
 10/08/2022
  30-50 triệu VNĐ
 10/08/2022