Việc làm tại nhà
  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN THỊNH đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại TPHCM

Nhà tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÂN THỊNH

đầu Tư Nhân Thịnh đang tuyển dụng 2 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Nhân Thịnh theo nhiều điều kiện như Giám sát công trình, AutoCAD, Chỉ Huy Công Trình, Kỹ Sư Thiết Kế, 3D, Auto Cad, Cinematic
TPHCM
10 - 19 người
Cổ phần