<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến tạo Việt Nam  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến tạo Việt Nam (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến tạo Việt Nam đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến tạo Việt Nam 

đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Kiến Tạo Việt Nam theo nhiều điều kiện như Tiếp thị / Marketing, Phó Giám đốc, Trợ Lý, Trợ Lý Giám đốc, Lập kế hoạch và Phân tích Dữ liệu, Kỹ Năng Đưa Ra Quyết Định, Kiểm soát nhân lực
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 17/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 13/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận