<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Đầu tư HCM Việt Nam  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư HCM Việt Nam (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ phần Đầu tư HCM Việt Nam đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Cổ phần Đầu tư HCM Việt Nam 

đầu Tư Hcm Việt Nam đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm đầu Tư Hcm Việt Nam theo nhiều điều kiện như Hành chính / Thư ký, Trợ Lý điều Hành, Trợ Lý Giám đốc, Trợ Lý, Word, Excel, Biết Sử Dụng Phần Mềm Misa
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  20 - 99 người
Loại hình:  Cổ phần

Nhân viên hành chính kho

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Nhân viên kế toán nội bộ

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận