Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Đại Thanh Hải  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Đại Thanh Hải (1)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ phần Đại Thanh Hải đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty Cổ phần Đại Thanh Hải 

đại Thanh Hải đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm đại Thanh Hải theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Bán Hàng, Kỷ luật
Hà Nội
500 - 999 người
Cổ phần
  6-9 triệu VNĐ
 29/05/2022
 5 triệu VNĐ