<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ phần Cuộc Sống Cân Bằng  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ phần Cuộc Sống Cân Bằng (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Công ty Cổ phần Cuộc Sống Cân Bằng đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại Hà Nội

Kết quả tìm việc làm công ty Công ty Cổ phần Cuộc Sống Cân Bằng 

Cuộc Sống Cân Bằng đang tuyển dụng 3 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Cuộc Sống Cân Bằng theo nhiều điều kiện như An Ninh / Bảo Vệ, Chuyên Viên Tuyển Dụng, Tuyển Dụng (43), Giám Sát Công Trình, Có Trách Nhiệm, Giải quyết vấn đề, Giao Tiếp Tốt
Khu vực:  Hà Nội
Quy mô:  500 - 999 người
Loại hình:  Cổ phần

GIÁM SÁT VỆ SINH

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

GIÁM SÁT KHU VỰC

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận