Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần cơ khí Vina NTrang  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần cơ khí Vina NTrang (1)
Việc tại nhà:

Công ty cổ phần cơ khí Vina NTrang đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Khánh Hòa

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty cổ phần cơ khí Vina NTrang 

Cơ Khí Vina Ntrang đang tuyển dụng 1 việc làm tại Khánh Hòa. Bạn có thể tìm việc làm Cơ Khí Vina Ntrang theo nhiều điều kiện như Lao động phổ thông, Lao động Phổ Thông, Trung thực
Khánh Hòa
100 - 499 người
Cổ phần
  7-8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận