Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty Cổ Phần Brixwell Investmen  /  Việc làm công ty: Công ty Cổ Phần Brixwell Investmen (1)
Việc tại nhà:

Công ty Cổ Phần Brixwell Investmen đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Brixwell Investmen đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Brixwell Investmen theo nhiều điều kiện như Bất động sản, Bất động Sản, Kế Toán, Biết Sử Dụng Phần Mềm Misa, Chính xác trong công việc, Có Trách Nhiệm
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  TPHCM
  10-25 triệu VNĐ
 10/08/2022
 Thỏa thuận