Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa  /  Việc làm công ty: Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa (1)
Việc tại nhà:

Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Khánh Hòa

Tìm việc làm 05/2022 công ty Công ty cổ phần bia Sài Gòn - Khánh Hòa 

Bia Sài Gòn - Khánh Hòa đang tuyển dụng 1 việc làm tại Khánh Hòa. Bạn có thể tìm việc làm Bia Sài Gòn - Khánh Hòa theo nhiều điều kiện như Công nghệ sinh học, Vi Sinh, Thực Phẩm, Quản Trị Chất Lượng, Chịu Khó Học Hỏi
Khánh Hòa
500 - 999 người
Cổ phần
  8 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận