Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA CỬU LONG  /  Việc làm công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA CỬU LONG (1)
Việc tại nhà:

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA CỬU LONG đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Bao Bì Nhựa Cửu Long đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Bao Bì Nhựa Cửu Long theo nhiều điều kiện như Bán hàng, Kinh doanh, Bán Hàng & Tiếp Thị, Bán Hàng, Chăm Sóc Khách Hàng, Trách Nhiệm, Giao Tiếp, Ham Học Hỏi
TPHCM
20 - 99 người
Cổ phần
  7 triệu VNĐ
 09/10/2022