Đang xử lý

 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Chi nhánh Tổng công ty PTSC - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú  /  Việc làm công ty: Chi nhánh Tổng công ty PTSC - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú (1)
Việc tại nhà:

Chi nhánh Tổng công ty PTSC - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Sóc Trăng

Chi Nhánh Tổng Ptsc - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú đang tuyển dụng 1 việc làm tại Sóc Trăng. Bạn có thể tìm việc làm Chi Nhánh Tổng Ptsc - Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú theo nhiều điều kiện như Kế toán, Kiểm toán, Kế Toán, Kế Toán - Tài Chính, Excel, MS Word, Năng Động
Sóc Trăng
20 - 99 người
Cổ phần