Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Chi nhánh phía Bắc - TCT May Nhà Bè  /  Việc làm công ty: Chi nhánh phía Bắc - TCT May Nhà Bè (2)
Việc tại nhà:

Chi nhánh phía Bắc - TCT May Nhà Bè đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 05/2022 công ty Chi nhánh phía Bắc - TCT May Nhà Bè 

Chi Nhánh Phía Bắc - Tct May Nhà Bè đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Chi Nhánh Phía Bắc - Tct May Nhà Bè theo nhiều điều kiện như Bán hàng / Kinh doanh, Kế Toán Bán Hàng, Kế Toán Kho, Kế Toán Viên, Excel, Bán Hàng, Kinh doanh
Hà Nội
100 - 499 người
Cổ phần
  7-15 triệu VNĐ
 29/05/2022
 Thỏa thuận