Việc làm  /  Tìm việc làm  /  CallUS  /  Việc làm công ty: CallUS (1)
Việc tại nhà:

CallUS đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại TPHCM

Tìm việc làm 06/2022 công ty CallUS 

Callus đang tuyển dụng 1 việc làm tại TPHCM. Bạn có thể tìm việc làm Callus theo nhiều điều kiện như Tư vấn, Call Center, Microsoft Office
TPHCM
500 - 999 người
Trách nhiệm hữu hạn

Chăm sóc khách hàng

 CallUS
  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
  TPHCM
  6-8 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Thỏa thuận