<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  BHNT FWM  /  Việc làm công ty: BHNT FWM (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

BHNT FWM đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty BHNT FWM 

Bhnt Fwm đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Bhnt Fwm theo nhiều điều kiện như Bảo hiểm, Kinh Doanh Bán Hàng, Quản Lý, Quản Lý Bán Hàng, Biết nắm bắt xu hướng, Có Trách Nhiệm, Giải quyết vấn đề
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Trách nhiệm hữu hạn

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công ty: BHNT FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CẤP CAO

Công ty: BHNT FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Công ty: BHNT FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận