<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  BH FWM  /  Việc làm công ty: BH FWM (3)

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

BH FWM đang tuyển dụng 3 vị trí việc làm tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm công ty BH FWM 

Bh Fwm đang tuyển dụng 3 việc làm tại TP HCM. Bạn có thể tìm việc làm Bh Fwm theo nhiều điều kiện như Bảo hiểm, Quản Lý, Quản Lý Cấp Trung, Quản Lý Kinh Doanh, Giải quyết vấn đề, Kỹ Năng Bán Hàng, Kỹ Năng Lên Kế Hoạch
Khu vực:  TP HCM
Quy mô:  100 - 499 người
Loại hình:  Trách nhiệm hữu hạn

GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Công ty: BH FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CẤP CAO

Công ty: BH FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Công ty: BH FWM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 21/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận