Việc làm  /  Tìm việc làm  /  BG GROUP  /  Việc làm công ty: BG GROUP (1)
Việc tại nhà:

BG GROUP đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Khác

Tìm việc làm 06/2022 công ty BG GROUP 

Bg Group đang tuyển dụng 1 việc làm tại Khác. Bạn có thể tìm việc làm Bg Group theo nhiều điều kiện như Nhân sự, Luật Sư, Lương Cao, Kỹ năng sử dụng máy tính
Khác
100 - 499 người
100% vốn nước ngoài
  Khác
  33-35 triệu VNĐ
 13/07/2022
 5 triệu VNĐ