Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Bệnh viện mắt Thiên Thanh  /  Việc làm công ty: Bệnh viện mắt Thiên Thanh (2)
Việc tại nhà:

Bệnh viện mắt Thiên Thanh đang tuyển dụng 2 vị trí việc làm tại Hà Nội

Tìm việc làm 06/2022 công ty Bệnh viện mắt Thiên Thanh 

Bệnh Viện Mắt Thiên Thanh đang tuyển dụng 2 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Bệnh Viện Mắt Thiên Thanh theo nhiều điều kiện như Dịch vụ khách hàng, Lễ Tân, Chăm Sóc Khách Hàng, Giao Tiếp Tốt
Hà Nội
20 - 99 người
Cổ phần
  8-11 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận
  8-11 triệu VNĐ
 13/07/2022
 Thỏa thuận