Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch Dmc (Việt Nam)   /  Việc làm công ty: Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch Dmc (Việt Nam) (1)
Việc tại nhà:

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch Dmc (Việt Nam) đang tuyển dụng 1 vị trí việc làm tại Hà Nội

Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch Dmc (việt Nam) đang tuyển dụng 1 việc làm tại Hà Nội. Bạn có thể tìm việc làm Truyền Thông Và Tổ Chức Sự Kiện Du Lịch Dmc (việt Nam) theo nhiều điều kiện như Sự kiện/ Báo chí, Hành Chính, Chủ Động
Hà Nội
20 - 99 người
Cổ phần
  7-10 triệu VNĐ
 29/01/2023