Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: hơn 90 ngày qua

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 13808 tin tuyển dụng việc làm thời gian hơn 90 ngày qua

Kết quả tìm việc làm thời gian Hơn 90 ngày qua 

Nhân viên Tạp vụ văn phòng

Nơi làm việc:  Bến Tre
 Lương:  5.5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bến Tre
 Lương:  5.5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2021
 Tiền thưởng: 300 ngàn VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

Y TÁ

Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 04/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Định
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 04/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh dịch vụ tuyển dụng

Công ty: AZ Consulting
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 101 điểm

Tổng điểm: 111 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên telesale tài chính

Công ty: AZ Consulting
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hải Phòng
 Lương:  6-6.8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2021
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
65
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 55 điểm

Tổng điểm: 65 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý tuyển dụng

Công ty: AZ Consulting
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-6 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 286 điểm

Tổng điểm: 296 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên Viên Kinh Doanh

Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2021
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 14 điểm

Tổng điểm: 24 điểm

Xem cách tính điểm

Sales Staff

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 111 điểm

Tổng điểm: 121 điểm

Xem cách tính điểm

QA và Automation Leader (Remote)

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  60-103 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  60-103 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm