Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: việc hết hạn

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 5363 tin tuyển dụng việc làm thời gian việc hết hạn

Kết quả tìm việc làm thời gian Việc hết hạn 

Lập trình android 2 (lần 1)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/04/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  6-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Kỹ thuật viên camera

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: 500 ngàn VNĐ

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Kế toán trưởng

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/05/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý kinh doanh

Công ty: SHOKUREN VIETNAM
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 05/05/2021
 Tiền thưởng: 500 ngàn VNĐ

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên phát triển thị trường

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Tư vấn tài chính tín dụng

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm