Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: 45 - 89 ngày

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 969 tin tuyển dụng việc làm thời gian 45 - 89 ngày

Kết quả tìm việc làm thời gian 45 - 89 ngày qua 

Advertisement Staff (Japanese)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ

Công ty: Công ty TNHH GPO
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  13-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese GA Leader

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

IT Consultant

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  9-17 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

Project Manager

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  27-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  27-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
88
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 78 điểm

Tổng điểm: 88 điểm

Xem cách tính điểm

Senior Product Manager

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  120-120 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  120-120 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
183
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 173 điểm

Tổng điểm: 183 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
35
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 35 điểm

Xem cách tính điểm

Web Developer (Front end Developer) tiếng Nhật

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Japanese Sales Manager

Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  50-80 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  50-80 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm