Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: 15 - 44 ngày

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 1076 tin tuyển dụng việc làm thời gian 15 - 44 ngày

Kết quả tìm việc làm thời gian 15 - 44 ngày qua 

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/11/2021
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên bán hàng

Công ty: Hải yến
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 12/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
19
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 9 điểm

Tổng điểm: 19 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kho hàng siêu thị

Công ty: VBA FOOD
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4.5-5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4.5-5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên ngành hàng

Công ty: VBA FOOD
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4.5-5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4.5-5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên thu ngân siêu thị

Công ty: VBA FOOD
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4.5-5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  4.5-5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kỹ thuật Nhà trạm

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  6-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
40
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm

Thực tập sinh Nodejs

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  3-6 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  3-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
33
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm

SINH VIÊN LÀM THÊM THEO CA ĐƯỢC CHỌN CA LÀM VIỆC

Công ty: CIRCLEE L
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 15/04/2022
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
70
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 60 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG KHÔNG YÊU CẦU BẰNG CẤP HCM

Công ty: CIRCLEE L
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/04/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Game HTML5 DEV

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-32 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-32 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm