Việc làm  /  Tìm việc làm: Mức lương trên 20tr kỹ năng SQL 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 24 tin tuyển dụng việc làm mức lương trên 20tr kỹ năng SQL

[Quận 1] Data Engineer

129-129 triệu VNĐ
08/12/2022
  129-129 triệu VNĐ
 08/12/2022
  30-45 triệu VNĐ
 08/12/2022
  23-46 triệu VNĐ
 08/12/2022
  25-40 triệu VNĐ
 08/12/2022

DATA ENGINEER

30-45 triệu VNĐ
08/12/2022
  30-45 triệu VNĐ
 08/12/2022

FULLSTACK (JAVA) REMOTE

69-81 triệu VNĐ
08/12/2022
  69-81 triệu VNĐ
 08/12/2022

Data Engineer

30-45 triệu VNĐ
08/12/2022
  30-45 triệu VNĐ
 08/12/2022

Java Developer_2slots

25-25 triệu VNĐ
08/12/2022
  25-25 triệu VNĐ
 08/12/2022

Project Manager

27-30 triệu VNĐ
08/12/2022
  27-30 triệu VNĐ
 08/12/2022

Full stack(Java)

60-70 triệu VNĐ
08/12/2022
  60-70 triệu VNĐ
 08/12/2022