<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 163 tin tuyển dụng việc làm được đăng tuyển

Kết quả tìm việc làm việc làm tại nhà 

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 1.4 triệu VNĐ
Top 1 149
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 125 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 149 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/06/2021
 Thưởng: 500 ngàn VNĐ
Top 2 131
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 111 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 10 điểm

Tổng điểm: 131 điểm

Xem cách tính điểm

CTV Nhập Liệu Online Partime

Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  0.5-5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hải Dương
 Lương:  0.5-5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 3 95
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 85 điểm

Tổng điểm: 95 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân Viên Nhập Liệu - Việc Làm Tại Nhà

Công ty: Brainos
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/04/2021
 Thưởng: 2 triệu VNĐ
Top 4 73
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 63 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  5-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2031
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 5 66
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 56 điểm

Tổng điểm: 66 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  2-4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 6 62
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 52 điểm

Tổng điểm: 62 điểm

Xem cách tính điểm

Cộng tác viên Tuyển Dụng (Part-time/ Làm tại nhà)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 7 60
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 36 điểm
 • Xếp lịch phỏng vấn: 14 điểm

Tổng điểm: 60 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bà Rịa - Vũng Tàu
 Lương:  6-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 8 49
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 39 điểm

Tổng điểm: 49 điểm

Xem cách tính điểm

Tuyển nhân viên văn phòng và nhập liệu tại nhà

Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  3-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Khác
 Lương:  3-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 20/04/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 9 45
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 35 điểm

Tổng điểm: 45 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Cà Mau
 Lương:  4-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2031
 Thưởng: Thỏa thuận
Top 10 42
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 32 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm