Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: trên 10 năm

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 53 tin tuyển dụng việc làmtrên 10 năm

Kết quả tìm việc làm có kinh nghiệm trên 10 năm 

Phó giám đốc

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
37
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 17 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm

Phó giám đốc

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
23
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm

Kiến Trúc sư phần mềm

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Manager/Senior Manager-Process/Quality

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm

DEV TEAM LEADER (FULLSTACK, NODEJS)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  50-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 04/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

PHÓ GIÁM ĐỐC BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
17
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
22
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 12 điểm

Tổng điểm: 22 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm