Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Engineer

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 75 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề Engineer

Kết quả tìm việc làm ngành nghề Chuyên môn, Engineer 

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

BrSE kỹ sư cầu nối tiếng Nhật N2

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  55-66 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  55-66 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
33
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 23 điểm

Tổng điểm: 33 điểm

Xem cách tính điểm

BrSE tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  40-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  40-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
135
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 125 điểm

Tổng điểm: 135 điểm

Xem cách tính điểm

Quản lý RnD

Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Bắc Ninh
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 11/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

C/C++ SOFTWARE ENGINEER

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  34-34 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  34-34 triệu VNĐ
Hạn nộp: 06/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
43
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 33 điểm

Tổng điểm: 43 điểm

Xem cách tính điểm

KY SU MOI TRUONG

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
13
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 3 điểm

Tổng điểm: 13 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

KỸ SƯ KINH DOANH TỰ ĐỘNG HÓA

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
0
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 55 điểm

Tổng điểm: 65 điểm

Xem cách tính điểm