<h1 style="display:none"></h1>
 Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: hơn 90 ngày qua tại TP HCM

Kết quả tìm kiếm  Xóa lọc     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 4161 tin tuyển dụng việc làm thời gian hơn 90 ngày qua tại TP HCM

Kết quả tìm việc làm tại TP HCM  thời gian Hơn 90 ngày qua 

Mechanics - No experience - Korean or English communicate

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 23/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
160
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 150 điểm

Tổng điểm: 160 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 18/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
70
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 60 điểm

Tổng điểm: 70 điểm

Xem cách tính điểm

Content Marketing

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 29/09/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 108 điểm

Tổng điểm: 118 điểm

Xem cách tính điểm

FRESHER HPC

Công ty: ZPVN
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
112
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 102 điểm

Tổng điểm: 112 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kinh doanh tiếng Nhật (Lương đến $2500)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  46-57 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  46-57 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
49
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 39 điểm

Tổng điểm: 49 điểm

Xem cách tính điểm

Senior Ad Optimization Specialist

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
132
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 122 điểm

Tổng điểm: 132 điểm

Xem cách tính điểm

IT Business Application Specialist (Logistics)

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

Airfreight Tender và Marketing Manager (Lương đến 35TR)

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  23-35 triệu VNĐ
Hạn nộp: 02/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
59
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 49 điểm

Tổng điểm: 59 điểm

Xem cách tính điểm

Sales Admin

Công ty: CÔNG TY AN PHONG
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 22 điểm

Tổng điểm: 32 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên viên Nhân sự

Công ty: CÔNG TY AN PHONG
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/10/2021
 Thưởng: Thỏa thuận
220
 • Đăng việc làm: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 210 điểm

Tổng điểm: 220 điểm

Xem cách tính điểm