Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: hơn 90 ngày qua tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 3679 tin tuyển dụng việc làm thời gian hơn 90 ngày qua tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  thời gian Hơn 90 ngày qua 

[HCM] Game Designer - 2D Artist (UI/UX and Graphics)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
86
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 76 điểm

Tổng điểm: 86 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm

TTS Sales Logistics

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
143
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 133 điểm

Tổng điểm: 143 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN CHỤP DỰNG SẢN PHẨM

Công ty: FAMIROOM
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
114
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 104 điểm

Tổng điểm: 114 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Sáng tạo Nội dung

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
46
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 36 điểm

Tổng điểm: 46 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 135 điểm

Tổng điểm: 145 điểm

Xem cách tính điểm

Thực tập sinh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
153
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 143 điểm

Tổng điểm: 153 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ Lý Tuyển Dụng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-9 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-9 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 30 điểm

Tổng điểm: 40 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm