Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: việc hết hạn tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 7067 tin tuyển dụng việc làm thời gian việc hết hạn tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  thời gian Việc hết hạn 

Thực Tập Sinh Content Marketing

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Thực Tập Sinh Hành Chính Nhân Sự

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-2 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Thực Tập Sinh Kinh Doanh

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-3 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-3 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

nhân viên sơ chế thực phẩm tươi

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 18/01/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kinh doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 27/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

IT Business Partner Execitive

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  23-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Kế toán trưởng

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  22-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  22-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Thư ký ban quản lý tòa nhà-vị trí toàn thời gian

Công ty: pms
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  13-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  13-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm

Trưởng phòng xuất nhập khẩu

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 19/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận

Tổng điểm: 0 điểm

Xem cách tính điểm