Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: 45 - 89 ngày tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 927 tin tuyển dụng việc làm thời gian 45 - 89 ngày tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  thời gian 45 - 89 ngày qua 

Cần tuyển nhân viên bán hàng tại chỗ

Công ty: Chị Thủy
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 69 điểm

Tổng điểm: 79 điểm

Xem cách tính điểm

TRỢ LÝ NHÂN SỰ - NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty: FWD VIETNAM
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  1-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 69 điểm

Tổng điểm: 79 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN TƯ VẤN (KHÔNG TELESALE)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm

TUYỂN DỤNG KĨ SƯ IT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 52 điểm

Tổng điểm: 62 điểm

Xem cách tính điểm

Môi giới Bất động sản

Công ty: Vạn Phúc
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 18 điểm

Tổng điểm: 28 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kinh Doanh

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 48 điểm

Tổng điểm: 58 điểm

Xem cách tính điểm

THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
108
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 98 điểm

Tổng điểm: 108 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN KINH DOANH (không telesale)

Công ty: MF HCM
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 71 điểm

Tổng điểm: 81 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên lễ tân

Công ty: DT Homes
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 56 điểm

Tổng điểm: 66 điểm

Xem cách tính điểm

nhan vien

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
73
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 53 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm